Ốc Hương Sốt Kim Sa

Vườn Ốc WongNai

Ngon phát cuồng ỐC HƯƠNG SỐT TRỨNG MUỐI – chủ quán thề không bán công thức. Đây là chỗ có món ỐC HƯƠNG KIM SA ngon nhất mà mình từng được thưởng thức, và hầu như 9/10 khách đến với quán ốc này đều không thể nào bỏ qua sức hút của món ốc sốt trứng muối.

Ốc Hương Sốt Kim Sa

Tin Liên Quan